Bruvoll Vel

2010

2010

ÅRSRAPPORT FOR
BRUVOLL BALLKLUBB & VEL  2010


Styret har i 2010 bestått av:

Egil Solberg, leder
Eva Sannerud, nestleder
Liss-Unni Norheim, sekretær
Odd Henning Juliussen, kasserer
Jan Petter Trøftmoen, styremedlem
Erik Antonisen, styremedlem
Hans Magnar Hageberg, styremedlem
Vara: Ulf Larsen og Oddveig Stenerud
Valgkomiteè: Monica Otten, Anett Wiberg og Margrethe Linner Tronsrud
Revisorer: Erik Ruud og Ola Nygård
Leder og nestleder ble valgt inn i Idrettsrådet.
Baneansvarlig: Jan Petter Trøftmoen
Innkjøp: Anne Vangen Solberg
Kiosk: Wenche Trøftmoen
Sportslig leder: Jan Thore Helgedagsrud

Styremedlem Hans Magnar Hageberg ba om å få bli fritatt fra sitt verv fra juni
2010 på grunn av familiære årsaker. Ulf Larsen og Oddveig Stenerud har
derfor byttet på å være med i styret for ham.


Side 1
I løpet av året har det vært avholdt 10 styremøter og vi har behandlet 51 saker.
Oppmøtet på møtene har vært god, og det har vært et styre som har
samarbeidet godt. Vi har også hatt en grei arbeidsfordeling.


Lagledere / trenere for 2010 :Jenter 02/03: Oddveig Stenerud og Ulf Inge Vien
Jenter 02: Ingar Stensby og Erling Bunes
Jenter 01: Espen Sandmo, Håvard Fossen og Siri Cathrine Lunde
Sønsterud
Jenter 00/99: Monica Otten og Jane Lie. Pål Norheim har vært hjelpetrener
Jenter 98: Britt Lerdalen, Oddny Ilbråten og Hans Magnar Hageberg
Jenter 96/97: Geir Mellemløkken og Lena Sundet Grinna
Jenter 94/95: Jan Thore Helgedagsrud, Tore Fløiten, Stein Nyfløt, Geir
Olav Enerhaugen og Tove Lise Bunes

Litt om klubbens aktivitet i løpet av året:Wenche Trøftmoen sender ut lister med kioskvakter og holder oversikten på
kiosk og kjøkken. Anne Vangen Solberg har ansvaret for å handle inn
gjennom ArenaSalg.

I 2010 var vi så heldige at gressbana hadde overvintret uten skader. Det var
kun nødvendig med vanlig vedlikehold før vi var i gang. Må nok en gang berømme
Jan Petter for hans arbeid med gressbana. Det kommer til tider kritikk for at
bana ikke kan brukes så ofte som ønskelig, men når vi ser sesongen under ett så
lønner det seg å fare pent fram med bana. Godt arbeid med bana gir lengre
levetid. Kunstgressbana er meget godt alternativ på vår og høst. Vi har mange
lag som skal ha hjemmekamper og da må kampene fordeles mellom gress og
kunstgress så godt det lar seg gjøre.
I august ble det arrangert fotballskole der Jan Thore Helgedagsrud og Odd
Henning Juliussen har hovedansvaret for denne. Det deltok rundt 50 jenter i år.
Dette er en nedgang fra tidligere år. På fotballskolen bidrar instruktører fra
vår klubb, Austvatn FK og Sand IF. En stor takk til alle som bidro!


Side 2
Geir Evensen, Egil Solberg og Jan Petter Trøftmoen har holdt løypenettet i
orden. Det har vært en lang og snørik vinter, så det har vært nok å gjøre her.
Høsten 2009 sa vi opp leieforholdet med Kommuneskogen om skihytta, så vi
benytter nå Ljørkoia på Langstråmyra. Det betyr at vi ikke lenger har mulighet
til å ha kiosksalg på søndager, men mange benytter seg av det fine løypenettet
og den nye flotte akebakken som er laget i stand på Langstråmyra. Her vil jeg
berømme Geir Evensen for det arbeidet han har gjort i akebakken og området
rundt. I akebakken er det nå satt opp en gapahuk og Ljørkoia er flyttet inn til
bakken, det er montert opp 2 lyskastere så det kan være flomlys der på
kvelden. Dette drives av et strømaggregat.
Det ble også i år avholdt kretsrenn på ski på Korsholen. Sand IF står som
arrangør, mens Bruvoll ballklubb & vel har ansvar for å kjøre opp løyper,
parkering samt kiosksalg. Det var med ca. 100 deltagere fra Østlandsområde.
Annenhver mandag arrangeres skikarusell på Korsholen. Dette er et
samarbeid mellom Bruvoll BBK og Sand IF. Sand IF benytter også løypene her
til sine skitreninger.
Bruvoll Ballklubb har i år som tidligere år, arrangert idrettsskole i samarbeid med
Sand IF. Vi bidrar med instruktører på noen av treningene i løpet av høsten.
Allidrettsdagen ble i år arrangert på Prestberget.
I desember ble det i tradisjon tro, servert julemiddag for pensjonistene
i Bruvoll. Dette er et populært tiltak for de eldre i bygda vår.
Klubbhuset vårt er et populært forsamlingslokale for bygdas innbyggere. Vi er
fornøyde med den hyppige utleien, og den største utfordringen i forhold til
dette, er vask. Det er vanskelig å få tak i folk som er villige til å ta det på seg,
samtidig som de er effektive og nøye slik at klubbens kostnader holdes på et
lavt nivå som mulig. Strømregninger og forsikring er også en annen utfordring
for klubbhuset.

En kort oppsummering av aktiviteter :Ca 113 aktive jenter fra 6 år og oppover
Ca 427 medlemmer i Bruvoll Ballklubb & vel – både aktive og passive.
7 lag med i serien – samt at de yngste starter med treninger på høsten
Fotballskole med ca 50 deltagere

Side 3
Idrettsskole i samarbeid med Sand IF
Skikarusellrenn og kretsrenn i samarbeid med Sand IF
Løypekjøring
Julegrantenning
Julemiddag for pensjonister i Bruvoll
Utgitt Info-blad
Godt oppdatert hjemmeside
Åpen kiosk ved alle hjemmekamper og andre arrangementer på Korsholen
Aktiviteter og utfordringer i 2011Rekruttere / organisere et lag for de som går siste år i barnehagen
Arrangere fotballskole
2 sammensatte småjentelag med Austvatn FK
7 egne lag.
2 lag til Norway Cup
Arrangere 2 puber
Marked-pub-gammeldans på Korsholen i St. Hans helga.
Allidrettsdag i 2011 er på Prestberget.
Øke inntektene
Julegrantenning
Julebasar / - messe
Pensjonistmiddag
Mange bidrar mye for at Bruvoll Ballklubb & vel skal kunne være en positiv
organisasjon for unger i Nord-Odal og for bygdefolket i Bruvoll. Vi vil gjerne takke
alle som også i 2010 har vært med på å gjøre dette mulig. Tusen takk!

Side 4
Tillegg til årsrapport for 2011.1. Bruvoll Ballklubb & vel startet i 2009 med et husstyre for klubbhuset på
Korsholen. De som er med er: Wenche Trøftmoen – Anne Lise Rindal – Alf Wang
– Leif Vik – Rolf Vestby – Anne Vangen Solberg og Anna Sletli.
Deres oppgave er følgende: se etter klubbhuset og hva som trengs å gjøre av
praktiske ting - følge opp de helgene det er utleid på klubbhuset, dette går på
omgang – arrangere juletrefest - middag for pensjonister – basar med
julegrantenning. Dette fungerer greit og dette avlaster styret en del i den
daglige driften.
Klubbhuset begynner å bli så stort at det kreves en del tilsyn.

Videre så ble ” Trudvang gruppa” innlemmet som underavdeling av Bruvoll BK &
vel . De heter nå aktivitetsgruppa. De driver for seg selv og har sammenkomster
2 hver onsdag. De arrangerer julemiddag for sine medlemmer . Det er 28
medlemmer og Tor Hagen er eneste ” hane” i kurven.
De som er drivkreftene her er: Rønnaug Stensby – Gerda Haugsmoen –
Aslaug Gruben – Tor Hagen .
Et meget bra tiltak som de eldre synes å sette pris på. Iflg Rønnaug så har de nå holdt
på i 18 år.
Vil også berømme Rønnaug og Aslaug som stiller opp og ordner kiosken i forb. med div.
arrangementer og skikaruseller.


Egil Solberg leder

 


Bruvoll Vel
Korsholvegen 5
2123 Bruvoll
E-post: egilsolb@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift