Bruvoll Vel

2011

2011

ÅRSRAPPORT FOR BRUVOLL BALLKLUBB & VEL 2011.

Styret har i 2011 bestått av: Egil Solberg, leder Erik Antonisen, nestleder Sekretær, Heidi Vien Kasserer, Odd Henning Juliussen Styremedlemmer: Jan Petter Trøftmoen – Geir Engebråten. Vara: Oddveig Stenerud og Ulf Larsen. Revisor: Erik Ruud - Ola Nygård. Valgkomitee: Monica Otten – Margrethe Linner Trondsrud – Anette Wiberg.

Utsending til kretsting: Leder. Idrettsrådet: Egil Solberg med vara Erik Antonisen. På grunn av at geir Engebråten ikke har møtt på styremøter så har Oddveig Stenerud og Ulf Larsen blitt innkalt på styremøtene. Ut fra tidligere styrer så var det også 1 styremedlem for lite. Det er imidlertid innefor malen til Idrettsforbundet.
På de siste møtene så har det vært dårlig oppmøte på styremøtene, og vi må derfor finne en annen møteform, slik at alle vet når møtene er til enhver tid. Videre så har vi hatt et husstyre som har bestått av: Anne Vangen Solberg – Wenche Trøftmoen – Alf Wang – Leif Vik – Rolf Vestby – Anna Slettli og Anne Lise Rindal.

Aktivitetsgruppa i Bruvoll BK & Vel: Rønnaug Stensby – Aslaug Gruben – Sølvi Sandmo - Gerda Haugsmoen. Her kan nevnes at opphavsmannen til ” Trudvanggruppa” ( nå aktivitetsgruppa BBK) Thor Hagen gikk bort i løpet av året.

Baneansvarlig: Jan Petter Trøftmoen
Løypemaskinansvarlig: Jan Petter Trøftmoen Snøscooteransvarlig: Geir Evensen Kioskansvarlig, varekjøp: Anne Vangen Solberg Kioskansvarlig Wenche Trøftmoen

I løpet av året så har det vært avholdt 12 styremøter, med noe blandet oppmøte. Til tider har vi ikke vært nok til å fatte beslutninger. Vi må her finne på en annen mal – slik at folk vet hvilken dag det er møter. Vi kan finne en ukedag hver måned hvor vi har møte – og ta det øvrige pr. telefon hvis det er nødvendig.

Trenere – lagledere 2011: 1. Jenter 16: Jan Thore Helgedagsrud, trener – (Geir Olav Enerhaugen – Stein Nyfløt- Tove Lise Bunes, lagledere) 2. Jenter 14: Geir Mellemløkken, trener – (Rita Langmo – Beate Løkker, lagledere) 3. Jenter 14: Geir Gulbrandsen, trener ( Tor helge Moen- Ulrikka og Andreas Silberhorn. 4. Jenter 99/00: Monica Otten – Jane Lie, trenere ( Liss Unni Norheim, lagleder) 5. Jenter 2001: Henning Bothner , trener –( Siri C Lunde og Håvard Fossen, lagledere) 6. Jenter 2002: Erling Bunes og Ingar Stensby. 7. Jenter 2003 og 04: Oddveig Stenerud og Ulf Inge Vien.

Jan Thore Helgedagsrud trakk seg fra trenerjobben i august, og jenter 16 stod da uten trener resten av sesongen. Dette var beklagelig og påvirket nok resultatene ut over høsten.

Litt om klubbens aktivitet i gjennom 2011. Klubben har i løpet av året avviklet 2 stk pub på Korsholen. Meget bra musikk og bra resultat. Vi hadde juletrefest for de minste på Korsholen, med meget bra besøk. Vi har avviklet pensjonistmiddag Vi har hatt julegrantenning med basar. Ellers så vil jeg takke hustyre for den jobben de har gjort gjennom året. De gjør en hel masse, men de gjør også en del ting som ikke merkes så godt. Når det gjelder Aktivitetsgruppa så er dette et meget bra tilbud for pensjonistene i Bruvoll, og det er sikkert mange flere som kunne ha vært med. Nytt av året er at det har blitt husmortrim på Korsholen på torsdager. Her har det vært opp til 20 damer under ledelse av Anne Lise Rindal. Flott tiltak. Vi forsøkte igjen med trekkspilltreff og marknad på Korsholen, men dette gikk heller dårlig. Marknaden ble bra besøkt, mens festene på fredag og lørdag ble dårlig besøkt. Det blir rent for mye jobb på et slikt arrangement og det står ikke i forhold til inntektene. Styret har bestemt at vi ikke satser på dette i 2012, men forsøker heller en fest på en lørdag i sommer. Det er avviklet ca. 65 hjemmekamper på Korsholen. Fotballskolen ble ikke avviklet da det var for få påmeldte. Jan Petter Trøftmoen gjør som vanelig en meget bra jobb med gressbana, og den er til enhver tid i meget bra stand. Jan Petter har tatt seg av løypemaskina og løypekjøring, og dette blir også meget bra. Geir Evensen kjører scooter på Langstråmyra med omegn – han holder også akebakken i fin stand. Det ser ut til at løyper og akebakken blir meget flittig brukt , og det er bra. Vi har hatt et samarbeid med Sand IF om bruk av Korsholen, men høsten 2011 så sa Sand IF opp denne avtalen med øyeblikkelig virkning. Det ble avholdt 3 karusellrenn på Korsholen . Nytt av året var at det ble arrangert et nytt renn i Nord-Odal. Sand IF og Bruvoll BK startet opp med Langstråmyrrennet, det var 88 deltagere første gang. Meget bra. Rennet startet på Ruud grendehus med målgang på Korsholen Neste år så går det motsatt veg. Det var en kort barneløype på Korsholen( 600 meter) en for de litt eldre på (2,8 km). Videre var det 10 km og ca. 20 km. Rennet ble meget godt mottatt av deltagere. Det var flotte forhold under rennet. Saniteten bidro med drikkestasjon på Langstråmyra. Vi arrangerer også idrettsskole sammen med Sand IF. Oppstart i oktober og slutt i februar/mars. 60 deltagere. Klubben stilte også med 2 lag i Norway Cup og de hevdet seg meget bra.

Vi har igangsatt løypemaskinprosjekt med henblikk på å få inn n ok penger til en ny maskin. Det startet bra med at vi fikk kr. 250.000.- av Sparebanken Hedmark. Vi fortsetter med å få inn penger til vi har nok til ny, eller en nyere brukt maskin. Vi har hatt 124 aktive i 2011. Vi har hatt 8 lag i serien, hvorav 1 samarbeidslag med Austvatn FK. Idrettsskolen hadde 60 deltagere Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med noe i 2011.

Det er mange som gjør en innsats for at Bruvoll BK & Vel skal være en organisasjon for jentespillere og at klubbhuset på Korsholen blir et brukssted for grenda. Hvis mange gjør litt så blir det ikke så mye på de få. Jeg vil også utfordre de spreke pensjonistene vi har til å ta et tak i klubben. Det er mye som kan gjøres. Kan nevne: merking av løyper/ stier – vedlikehold på anlegget – vedlikehold av klubbhuset – rydding av løypetraseer osv. Ta kontakt og vi skal finne på arbeid til dere. Utfordringer i 2012. Starte med damelag. Her er vi godt i gang.

Fortsette arbeidet med å få inn penger til løypemaskin. 4 lag til Norway Cup Arrangere 2 puber og 1 fest i løpet av året. Arrangere Langstråmyrrennet. ( avlyst den 29.2.12 pga. snøforholdene) Arrangere 2 stk skikaruseller. Julegrantenning – basar – juletrefest – Pensjonistmiddag. Vedlikeholde baneanlegg og klubbhus. Arrangere en aktivitetsdag på Korsholen( blir ikke allidrettsdag i 2012) Fortsette å utvikle husstyre. Fortsette å støtte opp om aktivitetsgruppa.

Med hilsen Egil Solberg leder


Bruvoll Vel
Korsholvegen 5
2123 Bruvoll
E-post: egilsolb@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift